Karya Klasik India

Saya mahu membantu menjayakan penerbitan buku "Thirukkural dan Megha Duta" dalam Siri Karya Klasik India.

Saya faham bahawa pembelian yang saya lakukan ini merupakan sumbangan yang boleh dijadikan modal sosial (social capital) bagi menampung sebahagian kos mencetak buku ini.

Saya sudah melakukan deposit wang seperti berikut:

Akaun BankSaya faham bahawa saya TIDAK perlu mengirim salinan slip deposit. Saya hanya perlu menyimpan slip berkenaan sebagai bukti.

Bayaran yang dilakukan adalah bagi pembelian pada jumlah berikut:Maklumat diri saya adalah seperti berikut:

Nota: Buku akan dikirim menggunakan PosLaju ke alamat pos (seperti dinyatakan di atas) di Malaysia sahaja.

Make a free website with Yola