Forum Mengenali Agama Minoriti

Kepada: Perunding Media, Motivasi dan Penerbitan Uthaya

Dengan ini, saya secara sukarela dan atas tanggungjawab sendiri berminat untuk menyertai “Forum Mengenali Agama Minoriti” yang dijadualkan berlangsung pada 7 Januari 2017.

Saya sudah membaca dan memahami sepenuhnya maklumat berkaitan majlis ilmu ini di www.uthayasb.blogspot.my serta berjanji untuk mematuhi segala syarat, panduan dan peraturan yang ditetapkan.

Ketetapan Masa [Wajib pilih satu]Make a free website with Yola