Maklum Balas Isu SJKT

Sila isi borang maklum balas ini hanya selepas membaca dan memahami kandungan makalah “Persoalan Kempen SJKT Pilihan Kita” (The Malaysian Insider, 12 Januari 2016) dan “Isu SJKT dan Masalah Kamar Gema” (The Malaysian Insider, 19 Januari 2016).

Borang ini adalah dokumen rasmi dan perlu diisi menggunakan Bahasa Malaysia (bahasa kebangsaan).

Hanya borang yang lengkap akan dikumpul untuk dipanjangkan kepada pihak berkenaan; misalnya Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Jawatankuasa Pelan Tindakan Masa Depan Sekolah-sekolah Tamil.

(A) Saya mahu memberi maklum balas berkenaan isu ini (pilih satu):Hanya borang yang lengkap akan dikumpul untuk dipanjangkan kepada pihak berkenaan; misalnya Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Jawatankuasa Pelan Tindakan Masa Depan Sekolah-sekolah Tamil.

Make a free website with Yola