BORANG KEAHLIAN INSANIAH

Kepada: Jawatankuasa Insaniah

Dengan ini, saya mengemukakan permohonan untuk menjadi ahli Persatuan Pembangunan Kemahiran Insaniah Kaum India (Insaniah).

FASAL 4 – KEAHLIAN

Tiap-tiap permohonan menjadi ahli hendaklah dihantar kepada Setiausaha yang dikehendaki mengemukakan permohonan itu dengan secepat mungkin kepada Jawatankuasa untuk dipertimbangkan. Jawatankuasa boleh mengikut budi bicaranya menolak sebarang permohonan tanpa memberi sebab.

Maklumat diri saya adalah seperti berikut:

Jenis Keahlian

Bayaran sudah dilakukan seperti berikut

Bayaran untukSekiranya permohonan keahlian ini diluluskan, saya berjanji akan akur pada Perlembagaan Persatuan pada sepanjang masa.

Saya sedar bahawa jika permohonan ini tidak diluluskan, maka yuran akan dikembalikan, tetapi bayaran masuk tidak akan dikembalikan.

Make a free website with Yola