Karya Klasik India

Saya mahu membeli buku "Thirukkural dan Megha Duta" dalam Siri Karya Klasik India.

Saya sudah melakukan deposit wang seperti berikut:

Akaun BankSaya faham bahawa saya TIDAK perlu mengirim salinan slip deposit. Saya hanya perlu menyimpan slip berkenaan sebagai bukti.

Bayaran yang dilakukan adalah bagi pembelian pada jumlah berikut:


Maklumat diri saya adalah seperti berikut:

Nota: Buku akan dikirim menggunakan PosLaju ke alamat pos (seperti dinyatakan di atas) di Malaysia sahaja.

Make a free website with Yola